Återbrukat

Återbruk; 

är i de flesta fall mer miljövänligt då det förlänger en produkts livslängd vilket hämmar nytillverkning och konsumtion av nya varor. Därmed sparas den energi som skulle ha gått åt för att bryta ner och återvinna delar av produkten för att sedan bygga upp något helt nytt av den.

 

åter|­bruk substantiv ~et • 

ett ekologiskt hållbart sam­hälle baserat på åter­bruk

 

å`terbruk substantiv ~et åter|­bruk·et 

system för försörjning som bygger på åter­användning av resurser

 

 

dsc01561.jpg