Ångest

Alltså, alla pratar om det ordet som om de verkligen vet vad det innebär.

De flesta använder det ofta i samband med att de ska tillbaka till jobbet.

Skrämmande egentligen, om man tar reda på vad det verkligen betyder;

ÅNGEST är ett sinnestillstånd som karakteriseras av stark RÄDSLA, NERVOSITET eller ORO, vare sig det är situationsbetingat eller inte, men som inte beror på ett faktiskt hot eller överhängande fara.
ÅNGEST kan vara en sinnesstämning eller ingå som delsymptom i en psykisk störning, till exempelvis ångeststörning, depression eller psykos.
Det kan, OM det är situationsutlöst, också vara NORMALT.

 

Jag får höra det så fort jag nämner att jag ska börja jobba igen efter 14 månader som föräldraledig.

Till och med chefen sa det idag när jag ringde och frågade om schemat.

Ja, man kanske skulle få lite ÅNGEST ändå? Det låter ju trevligt.

 

13 aug 2013