brev till bu

"Jag skriver till er med anledning av omorganisationen av förskolan i Äng.

På grund av ett högt tryck på platserna väljer rektorerna att flytta ner 3-åringarna, födda-11, till skolans lokaler. 3-åringar till skolan!!

Bara här skriker det inom mig! 

 

Jag är förälder till 2 skolbarn och 1 förskolebarn. Med tanke på hur klasserna är indelade på skolan, så är eleverna i allra högsta grad beroende av alla extra millimeter lokal extra som finns på skolan!  

 

Åk 1-3 i ett klassrum. Åk 4-6 i ett klassrum. Förskoleklassen i ett klassrum, samma som till fritids. Ett klassrum där redan 4-5-åringar är förpassade till pga av platsbrist och brist på miljön på förskolan Mysingen. Matsalen finns ju, den utnyttjas oxå till lektioner. Ett materialrum och ett extrarum som, när jag gick på skolan, var till specialundervisning. 

 

Elever och lärare är i stort behov av sina extrarum. Som det ser ut idag så är lärarna redan flexibla och all ära till dem, men hur mycket ska de behöva stå ut med? 

 

Barn födda 2011 ska alltså ner i lokaler som är anpassade för barn som är 3-9 år äldre än de själva. De ska sitta och äta i den här, för en treåring, ENORMA matsalen, gå på samma toaletter som de stora barnen, de ska trängas och brottas om lokaler som redan är trångbodda, de ska leka på en skolgård som, för en treåring, är lika stor som HELA VÄRLDEN! Var är tryggheten i den här omorganisationen? 

 

Hur mycket ska vi behöva stå ut med här i Äng och framförallt det som rektorer tvingar in våra barn i? 

 

Ända sedan min äldsta dotter, född 2005, skulle in på dagis och innan dess så har vi fått tillfälliga lösningar på tillfälliga lösningar. Själv fick vi, i ett års tid, åka 2 mil extra varje dag för att hämta dottern på dagis i Forserum. Sist flyttades 4-5-åringarna ner till skolan när Mysingens ventilation inte räckte för mängden barn och vuxna som vistades i lokalen. 

 

Vi har ett generationsskifte här i Äng och inflyttningen lär inte minska. Ni har själva en statistik på att antalet skolbarn i Äng kommer att öka. Och hur var det nu? Hur ska ett ökat antal skolbarn få plats när förskolan flyttas ner i skolans lokaler? 

Med detta vill jag och alla andra föräldrar här i Äng säga att vi kräver en permanent lösning här i Äng. 

 

En utbyggnad av både skola och förskola skulle ju vara det bästa! 

 

Nu i februari ska den här påstådda omorganisationen äga rum. Och först idag/ikväll kallar rektorer till ett möte för att informera oss föräldrar om situationen. Det är ju under all kritik! 

 

Vi betalar skatt här i Äng som alla andra i kommunen! Det är dags att vi får vår del av kakan! 

 

För en levande landsbygd!

 

Med vänlig hälsning

 

Pernilla Armgren

Upprörd Mamma till 3 berörda barn,

Styrelseledamot i Ängs samhällsförening, representant i Ängs skolas föräldraråd och en mycket stolt Ängsbo"

 

2 feb 2015